صفحه اصلی / بایگانی برچسب: ساز (صفحه 3)

بایگانی برچسب: ساز

نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: لامینور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «عشق آبی است» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «عشق آبی است» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «عشق آبی است» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «عشق آبی است» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «الهه‌ی ناز» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «الهه‌ی ناز» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «الهه‌ی ناز» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «الهه‌ی ناز» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: چهارچهارم تُنالیته: می‌فریژین …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «گل گلدون» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «گل گلدون» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «گل گلدون» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «گل گلدون» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: لامینور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «غریب آشنا» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «غریب آشنا» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «غریب آشنا» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «غریب آشنا» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: هشت‌هشتم تُنالیته: می‌مینور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «گل سنگم» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «گل سنگم» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «گل سنگم» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «گل سنگم» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: چهارچهارم تُنالیته: سی‌مینور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «مرغ سحر» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «مرغ سحر» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «مرغ سحر» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «مرغ سحر» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: ماهور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «نوایی» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «نوایی» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «نوایی» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «نوایی» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: دوچهارم تُنالیته: لامینور تُندا: 70 … …

مشاهده بیشتر »