صفحه اصلی / بایگانی برچسب: ساز (صفحه 2)

بایگانی برچسب: ساز

نُتِ آهنگ «مستم مستم» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «مستم مستم» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «مستم مستم» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «مستم مستم» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: دوچهارم تُنالیته: شور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «غوغای ستارگان» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «غوغای ستارگان» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «غوغای ستارگان» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «غوغای ستارگان» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 2 میزان: سه‌چهارم تُنالیته: سی‌فریژین …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «آستین‌های سبز» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «آستین‌های سبز» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «آستین‌های سبز» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «آستین‌های سبز» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: لادورین …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «بهار دلنشین» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «بهار دلنشین» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «بهار دلنشین» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «بهار دلنشین» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: بیات …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «سلطان قلبها» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «سلطان قلبها» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «سلطان قلبها» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «سلطان قلبها» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: سه‌چهارم تُنالیته: لامینور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «عاشقم من» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «عاشقم من» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «عاشقم من» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «عاشقم من» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: دوچهارم تُنالیته: لامینور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «ساقی نامه» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «ساقی نامه» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «ساقی نامه» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «ساقی نامه» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: چهارچهارم تُنالیته: همایون …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «داستان عشق» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «داستان عشق» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «داستان عشق» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «داستان عشق» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: چهارچهارم تُنالیته: می‌مینور …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «پدرخوانده» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «پدرخوانده» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «پدرخوانده» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «پدرخوانده» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: دوچهارم تُنالیته: لامینور تُندا: 90 … …

مشاهده بیشتر »

نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها

با دانلود : نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها در خدمت شما هستیم شما هم اکنون می توانید فایل نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها را از طریق جعبه زیر دانلود یا دریافت نمایید نُتِ آهنگ «جان مریم» برای همه‌ی سازها تعداد صفحات: 1 میزان: شش‌هشتم تُنالیته: لامینور …

مشاهده بیشتر »